Kenneln har sitt säte i Olsfors, Bollebygds kommun som är beläget 4 mil ost om Göteborg och 2 mil väst om Borås. Här bor vi, Jennie & John Örvill sedan 8 år tillbaka i ett gammalt torp som visat sig vara ett evighetsprojekt. Vi har en inhägnad tomt på ca 2 hk där hundarna har tillgång till både damm, skogsparti och stora gräsområden.
Hundar av olika slag har funnits med i bilden sedan tidigt 80-tal och Hovawart sedan -89. Hemma hos oss finns det hundar i varierande ålder, de behandlas som fullvärdiga familjemedlemmar och bor inne med oss, att ha hund i hundgård är för oss helt främmande. Förutom avelsarbetet ägnar vi stor del av vår lediga tid på träning av hundarna. Just nu tränas & tävlas bruksdisciplinerna spår, sök & rapport men även Nordic Style (spåret) & lydnad. Vi har testat på det mesta inom hundsport och har tävlat på lägre nivå i spår, sök, rapport, patrull, lydnad, FH, BSL, viltspår, Nordic Style. Vi har även varit mycket aktiva inom tjänstehundssektorn där vi utbildat 6 utav våra egna hundar till tjänstehundar. 5 till försvarsmakten (flygvapnet och hemvärnet) och 1 till räddningshund.
Vi uppskattar även utställningar, främst våra rasspecialer som arrangeras av vår rasklubb 3 gånger per år.
 
 

 
  Vi registrerade kennelnamnet Bergenhovs -04 och tog vår första kull -07. Från start har vi varit mycket noga med att dokumentera våra kullar och vi har idag 97% Hd-röntgade & 97% mentalbeskrivna avkommor. Vi har erhållit 3 SBK Korningsdiplom så här långt.

Då Hovawarten har en relativt liten avelsbas tycker vi det är viktigt med ett gott samarbete utomlands. Vi har valt att basera vår avel på i första hand tyska hundar och har även importerat hundar regelbundet. Några av dessa har av olika anledningar aldrig blivit aktuella för avel och några har vi prövat för att sedan inte gå vidare på. Idag har vi bl.a. två tikar av tysk import hemma som vi hoppas skall bli ett positivt tillskott i den svenska aveln. Tanken med vår avel och dess uppbyggnad är att i framtiden ha minst två olika tiklinjer att jobba vidare på.
 
 

 
 

Eftersom Hovawarten är en bruksras är just bruksbarhet ett naturligt avelsmål för oss, vi lägger stor vikt vid en god hälsa, stabila mentala egenskaper, bruksanlag samt en sund exteriör som överensstämmer med rasstandarden. Kort sagt en rastypisk Hovawart som lämpar sig väl till olika sorters hundsporter.

Målet i avelsarbetet är alltid att förbättra, dvs. - avkomman vill vi ha minst lika bra, gärna bättre än föräldradjuren! Vi lägger stor vikt och engagemang i uppföljning av uppfödda hundar i form av mentalbeskrivning, mentaltest och röntgen av hela kullar. Vi strävar efter att föra rasen framåt samtidigt som vi vill bevara de rastypiska egenskaperna som rasen har. Självklart följer vi Svenska Kennelklubbens och Svenska Hovawartklubbens rekommendationer angående uppfödning och hälsa.

Vi är anslutna till Svenska Kennelklubben, Svenska Brukshundklubben och Svenska Hovawartklubben. Vi är även medlemmar i Tyska Hovawartklubben RZV.
John är en mycket aktiv föreningsmänniska och har sedan 2004 fram till 2012 haft förtroendet att sitta som sekreterare i Svenska Hovawartklubben där han samtidigt var sammankallande i mentalkommittén. Under 2009 var han räddningshundsansvarig i Västra distriktet under tjänstehundsektorn. 2013 var han medlem i Södra Älvsborgs KK utställningskommitté. Från 2014 ingår John i utskottsgruppen avelssammanordning i SBK.

John är exteriörbeskrivare på Hovawart, certifierad ringsekreterare samt mentalbeskrivare valp. 2014 genomfördes SKK´s uppfödarutbildning i Västra KK under Bo & Anne-Chaterine Edoff´s regi.

Det dagliga umgänget med våra hundar och utmaningen att avla fysiskt och psykiskt friska Hovawart med starka arbetsegenskaper, hundar som gör oss stolta och är till glädje för sina ägare under många år är drivkraften bakom Bergenhovs.

 
 

John & Jennie